Prices

Prices
PRICES AND INFORMATION ON THE WEBSITE

Listed prices
The prices listed on the Website are in EURO and include VAT, but do not include shipping costs. The total price listed on the order list and on the electronic order form does include shipping costs. Prices are subject to change at any time. Products are sold on a delivery unpaid basis. The recipient may also have to pay import duty or a formal customs entry fee prior to/or on delivery. Additional taxes, fees or levies may apply according to local legislation and customers are required to check these details before placing an order for international delivery.

 

Price changes after concluded sale and purchase agreement

Changes in prices do not affect the sum payable in a concluded sale and purchase agreement as confirmed by Peter Klashorst Webshop by e-mail.

 

Information regarding prices, specifications, etc.

Although all information regarding prices, specifications, etc. is placed on the website with the utmost care, Peter Klashorst Webshop does not guarantee its accuracy.

No obligation to deliver in case of incorrect information

Peter Klashorst Webshop shall not be bound to deliver any orders that were placed on the basis of incorrect information on the website.

 

Information on external websites

Certain links on the website may give access to sites and sources of information that are exploited and maintained by third parties. Peter Klashorst Webshop does not control these sites and does not accept any liabilities regarding their contents.

Vermelde prijzen

De prijzen die worden vermeld op de Website zijn in EURO’s en inclusief BTW, maar zijn exclusief verzendkosten. De totale prijs die wordt vermeld op de bestellijst en op het elektronische bestelformulier is inclusief de verzendkosten. Alle invoerrechten en/of lokale omzetbelasting zijn/is voor rekening van de klant. Deze zijn niet inbegrepen bij de prijs. Peter Klashorst Webshop behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

 

Prijsveranderingen na reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst

Veranderingen in prijzen zijn niet meer van invloed op het verschuldigde bedrag bij een reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst die is bevestigd door Peter Klashorst Webshop door middel van een e-mail.

Informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc.
Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc. met de grootste zorg op de website is geplaatst, kan Peter Klashorst Webshop de nauwkeurigheid ervan niet garanderen.

Geen leveringsplicht bij onjuiste informatie

Peter Klashorst Webshop is niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website.

 

Informatie op externe website

Bepaalde links op de website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden. Peter Klashorst Webshop heeft geen controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.